American English File: 4: Teacher’s Book With Testing Program Cd-Rom

Sách ebook American English File: 4: Teacher’s Book With Testing Program Cd-Rom PDF EPUB PRC miễn phí bản tiếng Anh đọc trên máy tính – điện thoại – máy đọc sách hoặc bạn có thể đọc trực tiếp trên web. Sách American English File: 4: Teacher’s Book With Testing Program Cd-Rom thuộc thể loại ELTs, được viết bởi tác giả: .

DOWNLOAD EBOOK

Vì lý do bản quyền mà hiện tại link download ebooks American English File: 4: Teacher’s Book With Testing Program Cd-Rom mà chúng tôi tổng hợp không được cung cấp. Bạn có thể đọc thử nó tại đây:

ĐỌC SÁCH

1. NHẬN XÉT

Chưa có nhận xét

2. GIỚI THIỆU SÁCH

Four-skills American English course with a communicative methodology, engaging texts, and a strong pronunciation syllabus – designed to get students speaking. With texts and topics that make learners want to speak, American English File is the course that gets students talking. It gives you full skills coverage with a clear focus on pronunciation, plus wide-ranging support and resources too. Resources include Test Generator CD-ROMs, DVDs, Multi-ROMs, and websites. The highly popular teacher’s site has extra lesson ideas and resources for you to download.

3. THÔNG TIN SÁCH

ISBN-13 9780194776363
SKU 8519440172311