Big English AmE 2Ed Level 2 Value Pack (SB + WB)

Sách ebook Big English AmE 2Ed Level 2 Value Pack (SB + WB) PDF EPUB PRC miễn phí bản tiếng Anh đọc trên máy tính – điện thoại – máy đọc sách hoặc bạn có thể đọc trực tiếp trên web. Sách Big English AmE 2Ed Level 2 Value Pack (SB + WB) thuộc thể loại ELTs, được viết bởi tác giả: Mario Herrera.

DOWNLOAD EBOOK

Vì lý do bản quyền mà hiện tại link download ebooks Big English AmE 2Ed Level 2 Value Pack (SB + WB) mà chúng tôi tổng hợp không được cung cấp. Bạn có thể đọc thử nó tại đây:

ĐỌC SÁCH

1. NHẬN XÉT

Chưa có nhận xét

2. GIỚI THIỆU SÁCH

Big English AmE 2Ed Level 2 Value Pack (SB + WB) Big English is a 6-level, intensive primary course. Designed for achieving results, Big English provides a curriculum that delivers comprehensive English language acquisition underpinned by 3 educational pillars: Content and Language Integrated Learning (CLIL), Assessment for Learning (AfL) and 21st Century Skills.

3. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả Mario Herrera, Christopher Sol Cruz
ISBN-13 6510000001005
SKU 2260419883610