Collins Classics: The Art Of Rhetoric

Sách ebook Collins Classics: The Art Of Rhetoric PDF EPUB PRC miễn phí trên máy tính – điện thoại – máy đọc sách hoặc bạn có thể đọc trực tiếp trên web. Sách Collins Classics: The Art Of Rhetoric thuộc thể loại Fiction – Literature, được viết bởi tác giả: Aristotle.

DOWNLOAD EBOOK

Vì lý do bản quyền mà hiện tại link download ebooks Collins Classics: The Art Of Rhetoric mà chúng tôi tổng hợp không được cung cấp. Bạn có thể đọc thử nó tại đây:

ĐỌC SÁCH

1. NHẬN XÉT

Chưa có nhận xét

2. GIỚI THIỆU SÁCH

Here Aristotle establishes the methods of informal reasoning, provides the first aesthetic evaluation of prose style and offers detailed observations on character and the emotions. This work is a consideration of the force of persuasion and sophistry, and a compelling guide to the principles behind oratorical skill.

3. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả Aristotle
ISBN-13 9780007920693
SKU 2156436260209