Dinosaur Juniors

Sách ebook Dinosaur Juniors PDF EPUB PRC miễn phí trên máy tính – điện thoại – máy đọc sách hoặc bạn có thể đọc trực tiếp trên web. Sách Dinosaur Juniors thuộc thể loại Children’s Books, được viết bởi tác giả: Rob Biddulph.

DOWNLOAD EBOOK

Vì lý do bản quyền mà hiện tại link download ebooks Dinosaur Juniors mà chúng tôi tổng hợp không được cung cấp. Bạn có thể đọc thử nó tại đây:

ĐỌC SÁCH

1. NHẬN XÉT

Chưa có nhận xét

2. GIỚI THIỆU SÁCH

The first series from the bestselling and award-winning picture book genius Rob Biddulph! A brand new, creatively cretaceous story from the bestselling Rob Biddulph – and the first book in his first ever series! Meet Otto, Winnie, Greg(osaurus) and all the other dinosaur juniors, as they traverse life’s first ups and downs – all in Rob’s trademark rhyme filled with warmth and humour. This first book is perfect for Rob’s youngest fans, with colourful, detailed artwork and a simple rhyming text perfect for reading aloud.

3. THÔNG TIN SÁCH

, Tác giả: Rob Biddulph ISBN-13 9780008207434