First 100 Numbers Lift-The-Flap

Sách ebook First 100 Numbers Lift-The-Flap PDF EPUB PRC miễn phí trên máy tính – điện thoại – máy đọc sách hoặc bạn có thể đọc trực tiếp trên web. Sách First 100 Numbers Lift-The-Flap thuộc thể loại Early Learning, được viết bởi tác giả: Roger Priddy.

DOWNLOAD EBOOK

Vì lý do bản quyền mà hiện tại link download ebooks First 100 Numbers Lift-The-Flap mà chúng tôi tổng hợp không được cung cấp. Bạn có thể đọc thử nó tại đây:

ĐỌC SÁCH

1. NHẬN XÉT

Chưa có nhận xét

2. GIỚI THIỆU SÁCH

First 100 Numbers Lift-The-Flap This interactive, big board book in the Bright Baby range is the perfect tool to help babies and toddlers learn their first numbers and develop early counting skills. Simple question prompts on every page direct children to lift the fun flaps and discover the number answer underneath.

3. THÔNG TIN SÁCH

Công ty phát hành: Macmillan , Nhà xuất bản: MacMillan , Tác giả: Roger Priddy, Ngày xuất bản: 12-2013 ISBN-13 9780312516741 , Paperback