Geronimo Stilton 65: Bollywood Burglary

Sách ebook Geronimo Stilton 65: Bollywood Burglary PDF EPUB PRC miễn phí bản tiếng Anh đọc trên máy tính – điện thoại – máy đọc sách hoặc bạn có thể đọc trực tiếp trên web. Sách Geronimo Stilton 65: Bollywood Burglary thuộc thể loại Literature & Fiction, được viết bởi tác giả: Geronimo Stilton.

DOWNLOAD EBOOK

Vì lý do bản quyền mà hiện tại link download ebooks Geronimo Stilton 65: Bollywood Burglary mà chúng tôi tổng hợp không được cung cấp. Bạn có thể đọc thử nó tại đây:

ĐỌC SÁCH

1. NHẬN XÉT

Chưa có nhận xét

2. GIỚI THIỆU SÁCH

My detective friend Hercule Poirat and I were headed to India. A Bollywood star we’re friends with had received a valuable ruby and wanted us to help her protect which meant that I ended up acting in the movie she was filming! Rancid ricotta — I’m a terrible actor! Even worse, just when we least expected it, the ruby was stolen. Could we find the thief?

3. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả Geronimo Stilton
Ngày xuất bản 03-2017
ISBN-13 9781338087758
Kích thước 132 x 191 x 10mm
Loại bìa Paperback
Số trang 128
SKU 9517873288554