Military Classics: Syonan My Story: The Japanese Occupation Of Singapore

Sách ebook Military Classics: Syonan My Story: The Japanese Occupation Of Singapore PDF EPUB PRC miễn phí bản tiếng Anh đọc trên máy tính – điện thoại – máy đọc sách hoặc bạn có thể đọc trực tiếp trên web. Sách Military Classics: Syonan My Story: The Japanese Occupation Of Singapore thuộc thể loại Psychology, Philosophy & Social Science, được viết bởi tác giả: Mamoru Shinozaki.

DOWNLOAD EBOOK

Vì lý do bản quyền mà hiện tại link download ebooks Military Classics: Syonan My Story: The Japanese Occupation Of Singapore mà chúng tôi tổng hợp không được cung cấp. Bạn có thể đọc thử nó tại đây:

ĐỌC SÁCH

1. NHẬN XÉT

Chưa có nhận xét

2. GIỚI THIỆU SÁCH

Syonan My Story is the biography of Mamoru Shinozaki. It tells of his life during the Japanese Occupation of Singapore as a press attaché, his sentences for espionage and later his duty as a senior officer in charge of education and settlements.

3. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả Mamoru Shinozaki
ISBN-13 9789814328524
SKU 7720473795625