When I’m A Monster Like You, Dad

Sách ebook When I’m A Monster Like You, Dad PDF EPUB PRC miễn phí bản tiếng Anh đọc trên máy tính – điện thoại – máy đọc sách hoặc bạn có thể đọc trực tiếp trên web. Sách When I’m A Monster Like You, Dad thuộc thể loại Children’s Books, được viết bởi tác giả: David O’Connell.

DOWNLOAD EBOOK

Vì lý do bản quyền mà hiện tại link download ebooks When I’m A Monster Like You, Dad mà chúng tôi tổng hợp không được cung cấp. Bạn có thể đọc thử nó tại đây:

ĐỌC SÁCH

1. NHẬN XÉT

Chưa có nhận xét

2. GIỚI THIỆU SÁCH

Monstrous fun with Dad from an exciting new author and illustrator team!

Every little monster wants to be just like daddy – big and strong and oh so scary! But while being a grown-up is fun, being small can be just as exciting, as little monster is about to find

A joyous and heartwarming story of family love and playing together, from an exciting new pair of talents. The perfect gift for Father’s Day, birthdays or anywhere in between, from all your little monsters!

3. THÔNG TIN SÁCH

Tác giả David O’Connell
ISBN-13 9780008100223
SKU 8099302547742